Sản phẩm Showcase

Generic placeholder image

Gạch thẻ nhập khẩu Xanh dương vuông cạnh kích thước 75x150mm DS-GTNK019

320,000đ ~450,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Chất chống thấm Gritone SUPER LATEX 999

25,000đ ~30,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Chất chống thấm Gritone WATER SEAL DS4458

33,000đ ~60,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Chất chống thấm Gritone CT-11A

50,000đ ~55,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Chất chống thấm Gritone GRITONE SEAL 777 (25kg)

578,000đ ~600,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Ke nhựa ốp lát DKNV- 3689 10mm

600,000đ ~700,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Đá granite bóc sần ốp chân tường - granite mushroom wall - MST-6871

1,050,000đ ~1,200,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Gạch mosaic màu vàng đỏ hoa văn rồng AL105

850,000đ ~1,200,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Gạch mosaic màu nâu trà cao cấp AL108

600,000đ ~1,000,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam
Generic placeholder image

Gạch mosaic thủy tinh hoa văn màu trắng AL101

600,000đ ~1,000,000đ
Trang thượng mại điện tử về vật liệu xây dựng top đầu Việt Nam