Sản phẩm Showcase

Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng Linhao DS-LH-b00223

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng Linhao DS-LH-b00223 - Sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng lựa chọn; không bao giờ lão hóa, không bao giờ phai mờ, không bao giờ biến dạng, chống chịu nhiệt tốt; không có nguy…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L001

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L001 - Sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng lựa chọn; không bao giờ lão hóa, không bao giờ phai mờ, không bao giờ biến dạng, chống chịu nhiệt tốt; không…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L003

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L003 - Sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng lựa chọn; không bao giờ lão hóa, không bao giờ phai mờ, không bao giờ biến dạng, chống chịu nhiệt tốt; không…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L004

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L004 - Sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng lựa chọn; không bao giờ lão hóa, không bao giờ phai mờ, không bao giờ biến dạng, chống chịu nhiệt tốt; không…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L005

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L005 - Sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng lựa chọn; không bao giờ lão hóa, không bao giờ phai mờ, không bao giờ biến dạng, chống chịu nhiệt tốt; không…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L006

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng màu xanh Starlight DS-SB-L006 - Sản phẩm thân thiện môi trường, chất lượng lựa chọn; không bao giờ lão hóa, không bao giờ phai mờ, không bao giờ biến dạng, chống chịu nhiệt tốt; không…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky13

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky13 - Khối kính được làm bằng cát thủy tinh, tro soda, bột thạch anh và các silicat khác tan ở nhiệt độ cao. Đó là sản phẩm bảo vệ môi trường xanh trong thực tế. Đây là…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky14

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky14 - Khối kính được làm bằng cát thủy tinh, tro soda, bột thạch anh và các silicat khác tan ở nhiệt độ cao. Đó là sản phẩm bảo vệ môi trường xanh trong thực tế. Đây là…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky15

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky15 - Khối kính được làm bằng cát thủy tinh, tro soda, bột thạch anh và các silicat khác tan ở nhiệt độ cao. Đó là sản phẩm bảo vệ môi trường xanh trong thực tế. Đây là…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky16

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky16 - Khối kính được làm bằng cát thủy tinh, tro soda, bột thạch anh và các silicat khác tan ở nhiệt độ cao. Đó là sản phẩm bảo vệ môi trường xanh trong thực tế. Đây là…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky17

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng Rocky DS-Rocky17 - Khối kính được làm bằng cát thủy tinh, tro soda, bột thạch anh và các silicat khác tan ở nhiệt độ cao. Đó là sản phẩm bảo vệ môi trường xanh trong thực tế. Đây là…
Generic placeholder image

Gạch kính lấy sáng Tangxuantao DS-SY20

Giá từ: 1 - 9999
Gạch kính lấy sáng Tangxuantao DS-SY20 - là một phần của sản phẩm khảm. Nó có một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Gạch kính thường được sử dụng như là một yếu tố kiến ​​trúc trong nhà vệ sinh dưới lòng đất,…